System pracujący w podciśnieniu (bez uszczelki)

 


Punktem wyjściowym doboru konstrukcji komina jest zawsze kocioł i  możliwość zabudowy.

O wyborze charakteru pracy (czy w podciśnieniu czy nadciśnieniu) decyduje rodzaj zastosowanego kotła. I tak, kotły atmosferyczne z uwagi na brak mechanicznego wymuszenia wyrzutu spalin wymagają kominów podciśnieniowych, a kotły kondensacyjne i kotły z zamkniętą komorą spalania – nadciśnieniowych (z uszczelką).